Село Дуранкулак


История
Старите имена на село Дуранкулак са Блатница и Карталии.
Най-ранните следи от заселване в района на Дуранкулашкото езеро се отнасят към късната новокаменна епоха (последна четвърт на VІ хил. пр. Хр.). По-късно селището е било преместно на Големия остров в езерото, който при тогавашното по-ниско ниво на морето е бил свързан със сушата и всъщност е представлявал полуостров. Там през каменно-медната епоха се образува селищна могила - хълм, възникнал в резултат от построяването на няколко селища едно над друго. Богатите находки от селищата и некропола край Дуранкулак хвърлят светлина върху всекидневния живот на древните хора, погребалните им практики, представите за отвъдното, социалната структура, културните контакти и търговски обмен. По това време Добруджа е била населена от носителите на културите Хаманджия. Те са обитавали района около Дуранкулак през следните периоди: - късната новокаменна епоха (неолит); ранната каменно-медна епоха (енеолит); средния енеолит; късния енеолит и преходен период от каменно-медната към бронзовата епоха. В некрополът край Дуранкулак е най-големият праисторически некропол в света. В селищната могила Големия остров е установена най-ранната каменна архитектура в Европа. Тук се намира Храмът на Кибела - един от най-големите праисторически некрополи в света, на възраст около 2500 г. В съседство са намерени и останките на най-старото и най-голямо неолитно селище в континентална Европа от 5250 - 3800 пр.н.е.

Село Дуранкулак е създадено в началото на 19 в. от изселници от Източна Стара планина и Одринска Тракия. Името му е турско и идва от формата на езерото, наричано в района гьола или блатото. Преводът е нещо като водно ухо. След 1913-1919 г. Дуранкулак е в пределите на Румъния. Това продължава до подписването на Крайовската спогодба на 7.ІХ.1940 г. След връщането му към България през 1940 г. е кръстено Блатница. Така се казва до 50-те години на 20 в. Най-известното събитие от историята на селото е Дуранкулашкият бунт от 1900 г., чийто повод е въвеждането на натурален десятък.

Население в Дуранкулак
около 600 човека
общо около 250-те къщи в селото
п.к. 9670
тел.код 05748
Надморска височина 20 м

Кмет на селото отново е Зюмбул Ангелов Медаров, след изборите 2007.


Сграда на кметството на централен площад на селото:

Телефони на кметството са +359.5748377, +359.888639733.

За да нямате грешка че стигнали кметството - до входа има и съответстваща табелка:


Местоположение
Дуранкулак е село в Североизточна България. То се намира в община Шабла, Област Добрич.

Село Дуранкулак е най-северното българско черноморско селище, разположено в близост до границата ни с Република Румъния. Намира се
на 4 км от живописния морски бряг
на 5 км от границата с Румъния
на 6 км от румънски курорт Вама Веке
на 18 км северно от град Шабла
на 101 км от Варна.

Югоизточно от селото се намира Дуранкулашко езеро – живописно място, където гнездят, зимуват или отсядат при прелетите си много блатни и водолюбиви птици. Тънка пясъчна ивица отделя езерото от морето. При археологически разкопки на селищната могила Големия остров в Дуранкулашкото езеро е разкрит уникален археологически обект, съдържащ сведения за човешко присъствие от късния неолит (втората половина на VІ-то хил. пр.Хр.), селище от късната каменно-медна, късната бронзова и началото на ранножелязната епоха. След известно прекъсване, през втората половина на ІХ в., на Големия остров е възникнало и българско селище. Това е най-големият археологически обект в Добруджа, в който е представена почти без прекъсване цялата праистория и голяма част от древната и ранносредновековната история на тази част от България. Находки от Големия остров се съхраняват в историческия музей в Добрич и в музейната сбирка в селото.


<<< HOME   updated 2010-11-25